Kategoriarkiv: Uncategorized

Fyll i grundfodergivor automatiskt

Nu kan du fylla i sekvenser med grundfodergivor i foderlistan automatiskt.

Gör så här

  1. Fyll i den översta grundfodergivan med en giva som du vill börja med
  2. Fyll i den nedersta med en giva som du vill sluta med
  3. Se till att en ruta i grundfoderkolumnen är markerad
  4. Tryck på plus-tangenten på tangentbordet
  5. Alla rutor mellan översta och nedersta rutan kommer att fyllas i med lagom steg mellen de två värdena du angivit som start och slut.

I exemplet har jag fyllt i 10 som start och 20 som sista giva. Alla däremellan har beräknats automatiskt när jag tryckte på plustangenten.

Plus-tangenten på tangentbordet.

Nyheter i blandningsfunktionen

När du ska beräkna andelarna av de olika fodermedlen kan du nu ange i kg foder eller i kg ts. Klicka sen bara på rätt knapp för att få hjälp att beräkna andelarna.

Du kan nu beräkna receptet för grupper med antal kor i. Börja t ex på 100 kor och skapa sen grupper för 110, 120, 130 osv.

När du skapat receptet kan du klicka på knappen Lägg till kumultativt. Då summeras raderna för respektive grupp eftersom. Underlättar vid blandning. Du kan också ta bort kolumner du inte vill ha med. Sortera raderna i den ordning du vill ha dem med musen och klicka sen på lägg till kumultativt för att beräkna om