NRC kontroller

NRC står får National Research Council och det är en amerikansk organisation som arbetar med bl a utfodringsrekommendationer för mjölkkor. De har 2019 beräknat formler för kors förmåga att äta torrsubstans och fodrets förmåga att fylla. De kontrollmåtten finns med i NIBStat och heter P DMI vilket står för Predicted Dry Matter intake och R DMI vilket betyder Ration Dry Matter Intake.

P DMI bygger på antal laktationer, vikt, mjölkavkastning, dag i laktationen och hull.

R DMI bygger på fodrets fiber i fodret och vi har lite olika system i Sverige och USA. Därför har vi fått hjälp av SLU att tolka hur vi ska använda detta mått. Vi använder NDF och ADF i grovfodret vilket står på analysen. Vi tittar också på smältbarheten i NDF och där approximerar vi den beroende på skördetidpunkt. Har grovfodret låg energihalt bedömer vi lägre smältbarhet och vice versa.

Kontrollmåttet fyllnad är helt enkelt R DMI i procent av P DMI.

Undersökningarna för detta bygger på ett antal holsteinbesättningar i USA. Allt finns dokumenterat i NRC och är helt öppet att använda.