Foderblandning

Blandningsfunktionen används för att t ex skapa en spannmålsblandning eller en fullfoderblandning. Kopiera foder från besättningstabellen eller fodertabellen till blandningsfunktionen. Där kan du ange hur stor andel respektive fodermedel som skall användas. Du kan ange i procent eller använda funktionen för att ange i kg eller i kg ts i de gula fälten, och sen räkna om till procentandelar. TS-givan kan du se till höger i tabellen om du anger i kg foder. När du skriver ut receptet kommer även givorna med i ett grundrecept i den tabellen.

Du kan också räkna på fullfoderblandningar i denna funktion. Ange hur många kg varje ko äter av respektive fodermedel per dag och sen räknar programmet ut andelarna och näringsinnehållet i den färdiga blandningen. Du kan sen justera andelarna så att du får fram den blandning du önskar.

Blandningen kan du kopiera till besättningstabellen och använda i foderlistan. Du kan också skriva ut foderblandningen som ett recept. Då anger du hur mycket du vill blanda och programmet räknar ut hur mycket som skall blandas i av varje fodermedel. Du kan med musen sortera raderna i den ordning du önskar. Du kan också ta bort de kontroller du har genom att klicka på det röda krysset. Väldigt praktiskt!

Till din hjälp finns även ett blandningsregister där du kan spara blandningen för att hämtas senare.

Den vänstra knappen används för att blanda och den högra för att kopiera blandningen till besättningstabellen så att du kan använda den i dina foderlistor. Välj om du vill ersätta ett foder som redan finns i besättningstabellen eller om du vill lägga till det med ett nytt namn.