Kundregister

Kundregistret används till att hålla reda på dina kunder. Om du är lantbrukare har du antagligen bara en kund, dig själv. En rådgivare har många kunder.

Det första du gör är att välja kund. Det visas längst upp till vänster på sidan vilken kund som är vald. När du valt kund vet programmet vilken besättningstabell som skall användas.

I kundregistret kan du också kopiera kunder till andra användare. Du kanske är rådgivare och vill att en annan rådgivare skall kunna arbeta med samma kund. Eller du är lantbrukare och vill ha hjälp av en rådgivare när du ska beräkna foderstater. Då är det praktiskt att kunna dela på det sättet. Då kommer ni att arbeta med samma data. Ändrar den ena användaren så ser den andra användaren samma ändringar.

Du kan också skapa en egen kopia av kunden och låta en annan användare ta över den kopian. Det är praktiskt för t ex en lärare att skapa ett exempel som kan delas ut till en hel klass där varje elev får en grundgård att arbeta med.

Om du har en kund med besättningstabell och foderlistor kan du skapa en kopia av den till dig själv. På så sätt kan du hålla samman ett års besättningstabell och foderlistorna som hör till. Då kan du gå tillbaka till det året och kolla en foderlista.