Foderstatskontroller

Programmet kan beräkna en stor mängd foderstatskontroller. Du väljer vilka kontroller du vill ha med i dina beräkningar genom att klicka på +-tecknet i det halmfärgade området på foderlistan.

Du kan välja kontroller som visas när du gör beräkningar och som skall vara med på utskriften. Du kan söka fram kontroller genom att skriva sökord i listan.

Här har jag sökt fram de mått som innehåller råp. Jag har bockat för att det första skall användas på skärmen och på utskrifterna. Jag har angivit målvärden som kontrollmåttet kommer att jämföras med. Om det avviker för mycket från dessa målvärden kommer de att markeras med rött i foderlistan och om man håller musen över kontrollmåttet kan man se målvärdet.