Fodertabell

Den generella fodermedelstabellen innehåller en mängd foder. Det är olika varianter av grovfoder och kraftfoder. Foderfirmorna uppdaterar kontinuerligt sina produkter. Det sker framförallt på hösten men även andra gånger under året.

Leta upp det foder du vill använda och klicka på knappen till vänster för att kopiera det till din besättningstabell. Om det är ett kraftfoder behöver du inte ha det i din besättningstabell för att kunna använda det i din foderlista.

När du angivit ett foder i din foderlista kommer programmet i första hand att leta efter det i besättningstabellen och därefter i den gemensamma fodermedelstabellen.

Naturbruksgymnasier kan få tilldelat sig ett antal foder som kan användas i undervisningen.

Det är enkelt att söka i fodermedelstabellen. Ange bara några siffror eller bokstäver så letas de foder fram som innehåller dem.